Sairauskassa-Sjukkassan Peko

Iris sähköinen asiointi

https://iris.omasairauskassa.fi/login/205

Sairauskassan aukioloajat

Maanantai -  perjantai

08.00 – 15.30

Ruokatauko 11.30 – 12.00

Keskiviikkoisin kassa aukeaa kello 9.00.

 

Sjukkassans öppethållningstider

Måndag - fredag 08.00- 15.30

Lunchpauss 11.30-12.00

Onsdagar sjukkassan öppnar kl.09.00.

 

 

 

Tiedotteet

KASSA KIINNI!

4.11.2019
Sairauskassa on kiinni keskiviikkona 06.11.2019 koulutuksen vuoksi.

KASSAN STÄNGD!

4.11.2019
Sjukkassa Peko är stängd den 06.11.2019 på Grund av skolning.

MEDLEMSKORT 2018

6.2.2018
SJUKKASSA PEKOS MEDLEMSKORT 2018 Styrelsen bestemde sig att skaffa medlemskort åt alla sina medlemmar för att underlätta medicinköp från apoteket och för att förbättra sjukkassans tjänster. 1. Kortet kan hämtas från sjukkassan och kostar 10,- euro. 2. Du kan betala med kortet de mediciner som sjukkassan också ersätter. 3. Rabattet får du endast om du visar medlemskortet och fba-kortet. Om du inte har medlemskortet med dig, måste du hämta ersättning från kassan som tidigare. 4. Om du tappar bort medlemskortet får du inte tillbaka 10,- euro som du har betalat när du hämtade medlemskortet. 5. När du slutar att vara medlem I sjukkassan Peko får du tillbaka 10,- euro som du har betalat, ifall vi inte har bestält ny kort åt dig innom medlemskapet. 6. Lista över apoteken där du kan använda kortet: - Medi Apoteket Jakobstad - Apoteket i Bennäs - Kokkolan keskuapteekki Prisma - Apoteket i Esse - Apoteket i Kronoby - Kauhavan kirkonkylän apteekki - Apoteket i Evijärvi - Apoteket i kortesjärvi 7. Ifall du är permitterade, på mammaledighet eller studerar får du inte använda kortet utan hämtar ersättningar från kassan som tidigare. 8. Ifall du missbrukar medlemskortet följer det böter. 9. Medlemskortet kan hämtas från kassan den 01.02.2018.

JÄSENKORTTI 2018

6.2.2018
SAIRAUSKASSA PEKON JÄSENKORTTI 2018 Hallitus päätti kokouksessaan hankkia sairauskassa Pekon jäsenille jäsenkortit apteekkiostoja varten. Näin voidaan palvella jäseniä paremmin ja korvausten saanti helpottuu. 1. Kortin voi lunastaa 10,- euron hintaan sairauskassasta. 2. Kortti toimii maksuna niistä lääkkeistä , jotka sairauskassa Pekon sääntöjen mukaan ovat korvattavia. 3. Alennukset saa ainoastaan korttia ja kelakorttia näyttämällä. Mikäli kortti ei ole apteekissa mukana, voit hakea korvaukset kuten ennenkin suoraan sairauskassasta. 4. Mikäli kadotat kortin , niin menetät maksamasi 10,- euron pantin. 5. Kun eroat kassasta, niin sinulle palautetaan maksamasi pantti, mikäli sinulle ei ole jouduttu tilaamaan uutta korttia jäsenyytesi aikana. 6. Tällä hetkellä sopimusapteekkeina toimii: - Medi apteekki Pietarsaari - Bennäsin apteekki - Kokkolan keskusapteekki Prisma - Ähtävän apteekki - Kruunupyyn apteekki - Kauhavan kirkonkylän apteekki - Evijärven apteekki - Kortesjärven apteekki 7. Mikäli olet lomautettu, äitiyslomalla tai opiskelemassa, niin korttia ei saa käyttää, vaan korvaukset on haettava suoraan kassasta. 8. Kortin väärinkäytöstä seuraa sakkorangastus. 9. Kortin voi lunastaa 01.02.2018 alkaen.

JÄSENKORTTI

APTEEKIT

Pietarsaaren 1 Apteekki

Medi Apteekki

Botnia Apteekki

Bennäsin Apteekki

Kokkolan Prisma Apteekki

Evijärven Apteekki

kauhavan Apteekki

Kortesjärven Apteekki

Larsmo Apotek

Nykarleby Apotek

Kruunupyyn Apteekki

Ähtävän Apteekki

Käiviän Apteekki

Vetelin Apteekki


 

Sairauskassa Peko myöntää jäsenilleen säännöissä määrättyjä etuuksia. Kassan toimintaan sovelletaan sääntöjen ohella vakuutuskassalakia, ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokoukset pidetään Pietarsaaressa.

 

Sjukkassan Peko beviljar sina medlemmar i stadgar angivna förmåner. I kassans verksamhet tillämpas förutom stadgar även lagen om försäkringskassor. Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Kassamötet har högsta beslutanderätten i kassans angelägenheter, och alla medlemmar i kassan har rätt att delta i mötet.

Kassamöten hålls i Jakobstad.